One Room Apo – Android Port

575
0
One Room Apo - Android Port

One Room Apo – Android Port by h-game18.xyz

A cohabitation simulation game that begins with a mysterious encounter

An unconscious girl descends from the sky to the main character, Kaoru, who is wandering late at night.
The girl’s identity is Apo-chan, a succubus.
However, now that she has lost her powers, she seems to look like a normal girl.
They decide to live together for each other’s purposes.

How to play

It’s a game of constant clicking.
You can make three turns in the morning, noon, and night.
Make full use of conversation and outings to let Apo enjoy her day.
At the end of the day, you will receive a rating from Apo-chan.

One Room Apo - Android Port
One Room Apo – Android Port

One Room Apo DETAILS

 • – RELEASE DATE: 16/05/2023
 • Name: わんるーむあぽ!
 • – DEVELOPER: doinaka-shinya-haikai
 • – TRANSLATOR: None
 • – VERSION: Final
 • – LANGUAGE: Japanese
 • – OS: Windows, Android
 • – GENRE: Healing, Male Protagonist, Loli, Lovey Dovey / Sweet Love, Tiny Breasts,…
One Room Apo - Android Port
One Room Apo – Android Port
One Room Apo - Android Port
One Room Apo – Android Port

One Room Apo FREE DOWNLOAD

Theo lời đề nghị từ bạn Soul Eeeta, tuy nhiên nếu bạn nào có phiên bản tiếng Anh hãy gửi tới cho tôi qua email.

Chú ý, khi vào game bạn sẽ nhận được thông báo cho phép app quyền đọc và ghi file trên bộ nhớ điện thoại. Nếu đồng ý bạn có thể sử dụng save một cách tối ưu hơn, còn không đồng ý sẽ rất khó khăn để tiếp nhận save. Hãy bỏ qua cảnh báo virus vì các app bên thứ ba yêu cầu sử dụng bộ nhớ đều như vậy.

Cuối cùng, trò chơi có thể bị thoát khi cài đặt lần đầu tiên và chỉ để lại thông báo về việc sử dụng bộ nhớ điện thoại tôi đã nói bên trên. Bạn chỉ cần lựa chọn thông báo và vào lại trò chơi sẽ hoạt động bình thường.

INSTALLATION NOTE:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 thoughts on “One Room Apo – Android Port

 1. Vẫn chưa đc dịch ad ơi ;-;