Không có gì ngoài lời cảm ơn chân thành dành cho các bạn. Những đồng tiền các bạn gửi cho mình chắc chắn sẽ góp thêm cho mình thêm động lực duy trì công việc.

Cảm ơn Bạn! Người Bạn của tồi. Hiện tôi đang nhận nguồn donate từ Paypal và Buy Me a Coffee:

1. Paypal:

2. Buy Me a Coffee

  • Các bạn sửa dụng mã QR ở dưới nhé:
Donate!