Mối quan hệ của Lux và Sylas đã diễn ra trong nhiều năm! Lux thường xuyên đến gặp Sylas trong nhà giam, Sylas đã chỉ dẫn cho Lux cách để kiểm soát ma thuật của mình.

Nhưng rồi, tình cảm giữa hai người bắt đầu nảy sinh. Một ngày nọ, mối quan hệ của cả hai đã bị bại lộ. Gia đình Lux nhanh chóng đưa Sylas lên giá treo cổ. Vào cái đêm, trước ngày thi hành án diễn ra. Lux đã lẻn đến phòng giam để gặp Sylas lần cuối, và Sylas đã nhờ Lux một chuyện…?!

LEAUGE NTR: The Lady of Luminosity Việt Hóa

LEAUGE NTR: The Lady of Luminosity Details

– RELEASE DATE: 12/02/2022
– DEVELOPER: Firolian
– TRANSLATOR: gvnvh18
– VERSION: n/a
– LANGUAGE: English, Việt Hóa
– OS: Windows, Android
– GENRE: Bondage, Cheating, 2d game, game,…
LEAUGE NTR: The Lady of Luminosity Việt Hóa

LEAUGE NTR: The Lady of Luminosity Free Download:

  • All links are interchangeable, you can download different parts on different hosts
  • Request a game or request re-upload, visit Game Request
  • If you need help a problem, visit F.A.Q

LEAUGE NTR: The Lady of Luminosity English Verion

– Windows:

– Android:

LEAUGE NTR: The Lady of Luminosity Việt Hóa

– Windows:

– Android:

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

  1. Extract/Install.
  2. Crack if needed.
  3. Play game.
  4. Have fun ^^.

Related Posts

No Comments

Leave a Reply