A Gay Furry Tale


My Time At Etheria Details

– RELEASE DATE:2021-05-19
– DEVELOPER:Bara-Diction
– TRANSLATOR:None
– VERSION:Final
– LANGUAGE:English
– OS:Windows, Android
– GENRE:2d game, adventure, fantasy, furry, gay, male domination, male protagonist

My Time At Etheria Free Download:

 • All links are interchangeable, you can download different parts on different hosts
 • Request a game or request re-upload, visit Game Request
 • If you need help a problem, visit F.A.Q

– Windows:

– Android:

Mod

– Bản android vẫn còn một lỗi liên quan đến hình ảnh nhân vật trong trận chiến. Tôi đã cố hết sức nhưng không fix được, có lẽ đợi trình đủ cao sẽ làm lại game.
– Xóa bỏ hoàn toàn các hiệu ứng đòn đánh, hiệu ứng vật phẩm, hiệu ứng quái vật… để giảm lag trong các trận chiến.
– Nếu bạn muốn cheat, hãy tìm các rương màu xanh ở đầu game. Chúng sẽ cung cấp cho bạn nhiều thứ cần thiết.
– Bản đồ của game đánh giá là lag kinh khủng. Các trận chiến vẫn đủ lag. Menu vẫn lag lắm.

Control:

 • Support Gamepad 
 • One press to move 
 • One long press to speed up 
 • Two fingers at the same time to open menu 
 • Two fingers press during dialogue to hide dialogue box

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Related Posts

No Comments

Leave a Reply