My Boss Leidi v1.0 Android Port by h-game18.xyz

A short 18+ kinetic novel about an exhausted college student and his boss.​

My Boss Leidi
My Boss Leidi

My Boss Leidi DETAILS

 • – RELEASE DATE: 2023-07-25
 • – DEVELOPER: Lök Polymorfa
 • – TRANSLATOR: None
 • – VERSION: v1.0
 • – LANGUAGE: English
 • – OS: Windows, Android, Linux
 • – GENRE: 2DCG, Big ass, Big tits, Male protagonist, Romance, Dating Sim, Oral sex, Vaginal sex, Creampie, Ahegao, Masturbation, romance, kinetic novel
My Boss Leidi
My Boss Leidi
My Boss Leidi
My Boss Leidi

My Boss Leidi FREE DOWNLOAD

INSTALLATION NOTE:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Related Posts

One Comment

 by Giga in 28/07/2023

Ok Man. tôi đã điều tra mọi thứ đang diễn ra, trên trang web này, tôi có thể nói rằng bạn không cố ý làm điều này, (virus trojan trong apks) tôi nghĩ rằng thiết bị của bạn đã bị nhiễm và bất cứ khi nào bạn tải lên, virus cũng sẽ xuất hiện

Leave a Reply