After having the magical grimoire stolen, Liz and her mentor Aisha, pursue the thief to a town called Bramach.
Sensing danger, Aisha tells Liz to wait for her. However, Liz decides to disregard Aisha’s order, and continues her pursuit of the thief.


Liz -The Tower and the Grimoire- Details

– RELEASE DATE:2020-02-14
– DEVELOPER:Clymenia
– TRANSLATOR:Luccisan
– VERSION:Ver 1.05 + mod Ver1.062 + uncen v0.90
– LANGUAGE:English, Việt Hóa
– OS:Windows
– GENRE:2D game, 2DCG, Blackmail, Corruption, Cosplay, Fantasy, Female protagonist, Group sex, Japanese game, Rape, Religion, Vaginal sex

Liz -The Tower and the Grimoire- Free Download:

  • All links are interchangeable, you can download different parts on different hosts
  • Request a game or request re-upload, visit Game Request
  • If you need help a problem, visit F.A.Q

Liz -The Tower and the Grimoire- English Verion

– Windows:

Liz -The Tower and the Grimoire- Việt Hóa

– Windows:

– Game được việt hóa bằng tools nhé. Mình edit sửa lại văn bản nhưng do solo lâu quá khiến câu văn cũng hơi khô khan.
– Xưng hô chủ yếu ở đây là Tôi – Bạn đọc có thể hơi hài hước tý khi Giáo sư của Liz là Aisha vẫn xưng tôi – bạn như đúng rồi.
– Việt hóa trên ver 1.05 do fan dịch kèm bản Mod từ Ver1.062 + uncen v0.90.
– Sử dụng Joyplay để chơi game trên android.
– Các bro đi chia sẻ nhớ để nguồn về bài viết cho mình là mình vui lắm rồi ạ. Làm ơn nhé.

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

  1. Extract/Install.
  2. Crack if needed.
  3. Play game.
  4. Have fun ^^.

Related Posts

No Comments

Leave a Reply