Các bạn gửi báo lỗi game qua email: [email protected] hãy nhớ gửi ảnh nhé. Dù tớ chưa chắc sửa được luôn nhưng tinh thần dành cho đam mê luôn cao vút.