Workplace Fantasy v1.0.2.4

Workplace Fantasy v1.0.2.4

134
Workplace Fantasy

Workplace Fantasy v1.0.2.4 free download at h-game18.xyz

Main story: Players will encounter 5 girls with different personalities, each with a unique story, and there are some connections between them.
Time system: The game is divided into 4 stages every day: morning, afternoon, night, and late night, and different stories will be told.
Economic system: In the game, you can make money by breaking the block, digging mines, working, fishing, searching for treasures, etc., and of course you can do whatever you want if you have money.
Home system: You can buy a house during the game, decorate the furniture and invite the girls to come to your home…… Guest.
Mission System: The game progresses each girl’s story by taking the mission and completing it.
Other content: There are more than 40 CG animations in the game, and a large number of character interaction scenes.

Câu chuyện chính: Người chơi sẽ gặp 5 cô gái với những tính cách khác nhau, mỗi cô gái có một câu chuyện độc đáo và có một số kết nối giữa họ.
Hệ thống thời gian: Trò chơi được chia thành 4 giai đoạn mỗi ngày: sáng, chiều, tối và đêm khuya, và những câu chuyện khác nhau sẽ được kể.
Hệ thống kinh tế: Trong trò chơi, bạn có thể kiếm tiền bằng cách phá khối, đào mỏ, làm việc, câu cá, tìm kiếm kho báu, v.v., và tất nhiên bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn nếu bạn có tiền.
Hệ thống nhà: Bạn có thể mua một ngôi nhà trong quá trình chơi, trang trí đồ đạc và mời các cô gái đến nhà bạn…… Khách.
Hệ thống nhiệm vụ: Trò chơi tiến triển câu chuyện của mỗi cô gái bằng cách nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó.
Nội dung khác: Có hơn 40 hình ảnh động CG trong trò chơi, và một số lượng lớn các cảnh tương tác nhân vật.

Workplace Fantasy
Workplace Fantasy

Workplace Fantasy DETAILS

 • – RELEASE DATE: 23/04/2024
 • – DEVELOPER: n/a
 • – TRANSLATOR: None
 • – VERSION: 1.0.2.4
 • – LANGUAGE: English, Chinese
 • – OS: Android
 • – GENRE: 2dcg, 2d game, dating sim, romance,…
Workplace Fantasy
Workplace Fantasy
Workplace Fantasy
Workplace Fantasy

Workplace Fantasy FREE DOWNLOAD

Hướng dẫn:

 • Sau khi tải xuống, hãy cấp quyền thư mục và kết nối mạng nếu game yêu cầu. Nhiều máy sẽ báo virus do việc app thứ 3 yêu cầu quyền trên điện thoại.
 • Game sẽ tải xuống trò chơi và chơi game bình thường.
 • Vào game sẽ xuất hiện tiếng trung nên mọi người mò tới phần cài đặt và đổi sang English cho dễ chơi.
 • Này là game cày cuốc với nội dung hay nên mọi người hãy bình tĩnh.
Workplace Fantasy
Đầu tiên bấm vào nút màu vàng.
Workplace Fantasy
Sau đó bấm vào nút màu xanh ở giữa
Workplace Fantasy
Cuối cùng chơi lượt free.

INSTALLATION NOTE:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.