Làm sao để đọc game Kirikiri trên điện thoại?

Bài viết này sẽ giới thiệu cách sử dụng app để đọc VN sử dụng engine KiriKiri engine, một trong những engine Visual Novel phổ biến nhất hiện nay trên thiết bị Android.

A. Chuẩn bị: 

Yêu cầu từ điện thoại:

  • Thiết bị chạy Android 2.3 trở lên.
  • SoC từ Snapdragon 400 trở lên, 
  • 1GB RAM. 
  • Custom patch cho VN đó (nếu cần). 
  • App KiriKiroid2.

B. Các bước thực hiện:

– Bước 1: Download và cài đặt KiriKiroid2: 

(Giải nén và cài đặt file apk – Đừng mở vội)

– Bước 2. Tải Lucky Patcher ( Đã Update ): 

Tải Xong > Giải nén > Cài Đặt (giải nén và cài như bước 3)

– Bước 2.5 Nếu máy chặn Lucky , vô Cài Đặt > Google > Bảo Mật > Google Play Protect > Tắt “Quét Thiết Bị” > cài lại lần nữa 

S%E1%BB%AD%20D%E1%BB%A5ng%20KiriKiroid%202%20%C4%91%E1%BB%83%20ch%C6%A1i%20game%20tr%C3%AAn%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%201
S%E1%BB%AD%20D%E1%BB%A5ng%20KiriKiroid%202%20%C4%91%E1%BB%83%20ch%C6%A1i%20game%20tr%C3%AAn%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%202
S%E1%BB%AD%20D%E1%BB%A5ng%20KiriKiroid%202%20%C4%91%E1%BB%83%20ch%C6%A1i%20game%20tr%C3%AAn%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%203
S%E1%BB%AD%20D%E1%BB%A5ng%20KiriKiroid%202%20%C4%91%E1%BB%83%20ch%C6%A1i%20game%20tr%C3%AAn%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%204
S%E1%BB%AD%20D%E1%BB%A5ng%20KiriKiroid%202%20%C4%91%E1%BB%83%20ch%C6%A1i%20game%20tr%C3%AAn%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%205%20(1)

– Bước 3. Vô Lucky > Nhìn xuống dưới > Nhấn vào Công Tắc /Toggles > Bật ON 2 cái đầu tiên ( Giấy Phép Xác Thực + Thanh toán Google ) KIRIKIRI FOR ANDROID (6) KIRIKIRI FOR ANDROID (7)

S%E1%BB%AD%20D%E1%BB%A5ng%20KiriKiroid%202%20%C4%91%E1%BB%83%20ch%C6%A1i%20game%20tr%C3%AAn%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%206
S%E1%BB%AD%20D%E1%BB%A5ng%20KiriKiroid%202%20%C4%91%E1%BB%83%20ch%C6%A1i%20game%20tr%C3%AAn%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%207

– Bước 4. Vô Kirikiroid 2 > Bật Mạng > Nhấn Ok > Đợi có chữ success tức đã thành công.

S%E1%BB%AD%20D%E1%BB%A5ng%20KiriKiroid%202%20%C4%91%E1%BB%83%20ch%C6%A1i%20game%20tr%C3%AAn%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%208

– Bước 5. Vào folder game bấm chọn file data.xp3 để chơi game.

S%E1%BB%AD%20D%E1%BB%A5ng%20KiriKiroid%202%20%C4%91%E1%BB%83%20ch%C6%A1i%20game%20tr%C3%AAn%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%2010