Locale Emulator: Hỗ trợ chơi game tiếng nhật.

DOWNLOAD LOCALE EMULATOR:

CÁCH SỬ DỤNG LOCALE EMULATOR:

– Chạy LEInstaller.exe để cài đặt.
– Sau đó chạy LEGUI.exe, chọn Run in Japanese (Admin) and Save
– Nhấp chuột phải vào tệp * .EXE và chọn Locale Emulator & Run in Japanese để chơi trò chơi.

Setup Locale Emulator
Setup Locale Emulator

Notice: Chỉ làm việc trên windows 7/8/10.