Locale Emulator: Hỗ trợ chơi game tiếng nhật.

Download Locale Emulator:

Cách sử dụng Locale Emulator:

– Chạy LEInstaller.exe để cài đặt.
– Sau đó chạy LEGUI.exe, chọn Run in Japanese (Admin) and Save
– Nhấp chuột phải vào tệp * .EXE và chọn Locale Emulator & Run in Japanese để chơi trò chơi.

Setup%20Locale%20Emulator

Notice: Chỉ làm việc trên windows 7/8/10.