Hướng dẫn lấy file save hoặc cài đặt save vào game giả lập bằng Joiplay

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm được vị trí file save để bạn có thể thoải mái chỉnh sửa hoặc cài đặt save cũ để chơi tiếp.

Tìm vị trí file Save của game.

– Giả sử, bạn đang giả lập một game Renpy có tên game là “hearth”.

– Bạn hãy vào bộ nhớ trong của máy và tìm thư mục “Android”


– Nhấp vào thư mục “Data”– Tìm thư mục “cyou.joiplay.renpy”  (hoặc với game rpgm cyou.joiplay.rpgmv)


– Nhấp vào thư mục “hearth”


– Nhấp tiếp vào folder “save” và bạn sẽ thấy các file save đang nằm ở đó.

– Tới đây bạn có thể lấy file save để chỉnh sửa hoặc đặt file save cũ của bạn để chơi tiếp.

Những lưu ý cần thiết

– Nếu save của bạn quá cũ hoặc game bạn chơi có thay đổi cốt truyện thì sẽ dấn tới lỗi.
– Nên copy dự phòng file save trước khi chỉnh sửa hoặc ghi đè.
– Hãy xác định game của bạn là RPGM hay Renpy trước khi tìm tới thư mục joyplay.