– Bị Lỗi font tiếng nhật hoặc không chơi được game tiếng nhật do thiếu Font?

Q: Có trình giả lập tiếng nhật nào giúp tôi thoát cảnh PC không hỗ trợ do thiếu font tiếng nhật không?
A: Có chứ! Bạn thử sử dụng trình giả lập Locale Emulator. Locale Emulator giúp bạn mô phỏng nhiều thứ tiếng hơn là chỉ tiếng nhật. Hãy đọc thêm bài viết này nhé: Setup Locale Emulator

– Sử Dụng KiriKiroid 2 để chơi game trên điện thoại?

Q: Làm thế nào để chơi game KiriKiri trên điện thoại vậy.
A: Bạn hãy đọc chi tiết hướng dẫn từ bài viết này nhé: Sử Dụng KiriKiroid 2 để chơi game trên điện thoại

– Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game PC trên điện thoại.

Q: Làm sao để chơi game PC trên điện thoại được vậy.
A: Bạn hãy đọc chi tiết các bước trong bài hướng dẫn Sử dụng Joiplay để giả lập game PC trên điện thoại Android.

– Hướng dẫn lấy file save hoặc cài đặt save vào game giả lập bằng Joiplay.

Tôi mong rằng bài viết Hướng dẫn lấy file save hoặc cài đặt save vào game giả lập bằng Joiplay sẽ giúp ích được cho bạn.

– Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để giả lập game RPGM trên điện thoại Android

Bạn cần đọc bài Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để giả lập game RPGM trên điện thoại Android này nhóe!